Contact us on WhatsApp !

Warunki sprzedaży

WARUNKI SPRZEDAŻY

Profesjonalne informacje sprzedawcy

Nazwa: kosmetyki Sabelle

Adres: Rue de la pépiniere 2 a

CP: 1000

Miasto: Bruksela

Kraj: BELGIA

Wewnątrzwspólnotowy VAT: BE 0502853443

E-mail: sales@kit-lissagebresilien.com

Numer rejestracyjny firmy: 0502853443

Wystawiamy faktury, na których osobno wykazany jest podatek VAT.

 

1. Przedmiot:

Celem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży jest z jednej strony poinformowanie każdego potencjalnego konsumenta o warunkach, na jakich sprzedawca prowadzi sprzedaż i dostawę zamówionych produktów, a z drugiej strony określenie prawa i obowiązki stron w związku ze sprzedażą produktów przez sprzedawcę konsumentowi. Mają one zastosowanie bez ograniczeń i zastrzeżeń do całej sprzedaży przez firmę Sabelle Cosmetics produktów oferowanych na stronie www.kit-lissagebresilien.com

W związku z tym fakt, że każda osoba zamawia produkt oferowany do sprzedaży na stronie www.kit-lissagebresilien.com firmy Sabelle Cosmetics oznacza pełną i całkowitą akceptację niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, o których przeczytaniu Kupujący potwierdza przed złożeniem zamówienia.

Produkty oferowane są do sprzedaży na następującym obszarze geograficznym: Europa

Kupujący przed złożeniem zamówienia oświadcza:

- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, uprawniającą do angażowania się na niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży.

Nie odpowiadamy za jakiekolwiek pominięcia, nieścisłości lub zmiany dokonane na naszej stronie bez naszej wiedzy.

Kosmetyki Sabelle oferują na tej stronie informacje i produkty, które są przedmiotem ogólnych warunków sprzedaży.

Firma Sabelle Cosmetics zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie niniejszych ogólnych warunków sprzedaży swojej witryny www.kit-lissagebresilien.com

TOŻSAMOŚĆ FIRMY

Nazwa: kosmetyki Sabelle

Adres: rue de la pépinère 2a

CP: 1000

Miasto: Bruksela

Kraj: BELGIA

Wewnątrzwspólnotowy VAT: BE 0502853443

 

2 - Cena:

Ceny sprzedaży produktów online na stronie internetowej kosmetyków Sabelle są podane w euro i obejmują wszystkie podatki i nie obejmują kosztów wysyłki.

Wszyscy mieszkańcy UE zostaną obciążeni kwotą belgijskiego podatku VAT podczas weryfikacji zamówienia.

Koszty wysyłki, zafakturowane dodatkowo do ceny zakupionych produktów i obliczone według wagi zamówionych produktów, zostaną wskazane przed zarejestrowaniem zamówienia przez Kupującego.

Przedmiotów przecenionych nie można zwrócić ani wymienić.

W przypadku zamówienia do kraju spoza Unii Europejskiej jesteś importerem danego produktu (ów). W przypadku wszystkich produktów wysyłanych poza Unię Europejską cena zostanie obliczona bez podatku automatycznie na fakturze. Mogą zostać naliczone opłaty celne lub inne podatki lokalne, cła przywozowe lub podatki stanowe. Za te prawa i kwoty odpowiadasz i wyłączną odpowiedzialność, zarówno jeśli chodzi o deklaracje, jak i płatności na rzecz właściwych władz i organów w Twoim kraju.

Radzimy zapytać o te aspekty władze lokalne.

Ceny promocyjne są regularnie oferowane na nasze produkty w stałych i ograniczonych okresach: kosmetyki Sabelle zastrzegają sobie prawo do zmiany swoich cen w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Jednak produkty będą fakturowane na podstawie cen obowiązujących w momencie weryfikacji Twoich zamówień.

Koszty celne i importowe do krajów spoza Unii Europejskiej pokrywa klient. Są one obliczane przez służby celne na podstawie wartości zakupu.

Produkty objęte promocjami nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

Kody promocyjne nie działają wstecz i nie można ich zastosować do już złożonego zamówienia.

 

3 - Zamówienie:

Składając zamówienie, akceptujesz wszystkie te ogólne warunki sprzedaży, ceny, ilości, ilości i wszystkie informacje, na które zwrócono uwagę na naszej stronie. Po zatwierdzeniu zamówienia prześlemy Ci potwierdzenie e-mailem i poinformujemy o terminach dostawy.

Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie podczas zamawiania dokładności podanych informacji, a dokładniej nazwiska i adresu dostawy. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niedokładne lub niekompletne informacje.

Wszelkie modyfikacje zamówienia, o które wnioskuje klient, będą brane pod uwagę tylko wtedy, gdy dotrą do nas przed wysyłką zamówionego towaru.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania dowolnego zamówienia od klienta, który miał wcześniejsze spory dotyczące płatności. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania każdego zamówienia, za które pełna płatność nie dotarła do nas w ciągu 30